Fredager på ungfila

Hver Fredag samles vi i Ungfila til to Gudstjenester.

Ungfila Ung, er en Gudstjeneste for deg som som går på ungdomsskolen. Den starter hver fredag klokken 19:00 og varer til 19:45, for å så gå over til en mer sosial samling i kafèen frem til cirka 21:30.

Ungfila +, er Gudstjeneste for deg som går på videregående og oppover. Den starter 20:30 og varer til cirka 21:30, for å så gå over til en mer sosial samling i kafèen frem til cirka 23:00.
Vi holder til midt i Oslo sentrum i St Olavs gate 24.